Podmínky užívání služeb

Karel Novák čec, 14 2023

Úvodní ustanovení

Web 'Erotické Masáže Salon Chérie' klade důraz na transparentnost a právní jistotu pro všechny návštěvníky, kteří využívají naše online služby. Představujeme níže podmínky užívání služeb, které jsou závazné pro každou osobu, jež web saloncherie.cz navštíví. Tyto podmínky definují práva a povinnosti uživatelů i provozovatele, a jsou základem pro používání veškerých informací a služeb poskytovaných na tomto webu. Je důležité, aby všichni uživatelé pečlivě a pozorně přečetli následující ustanovení a plně je respektovali, aby zabránili jakýmkoliv nedorozuměním.

Používání obsahu a služeb

Obsah webové stránky saloncherie.cz, je určen k poskytování informací o službách erotických masáží. Všechny marektingové materiály, texty, obrázky a další obsah je chráněn autorským právem a je majetkem provozovatele nebo je poskytnut s jeho svolením. Uživatelé mohou obsah stránky využívat výhradně pro své osobní potřeby a nesmí ho používat v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či těmito podmínkami. Jakékoliv komerční využití obsahu bez výslovného písemného souhlasu majitele je přísně zakázáno.

Ochrana osobních údajů a cookies

Zásady ochrany osobních údajů a využívání cookies jsou pro nás důležité. Web 'Erotické Masáže Salon Chérie' se zavazuje chránit osobní údaje svých uživatelů v souladu s platnou legislativou. Při používání webu mohou být shromažďovány informace o uživatelích, jako jsou IP adresy, typy prohlížečů, časy přístupu a referující webové stránky, a to prostřednictvím cookies a jiných sledovacích technologií. Tyto informace jsou využívány výhradně pro zlepšení služeb a k poskytování relevantního obsahu. Uživatelé mají možnost cookies ve svých prohlížečích spravovat a omezovat.

Změna podmínek

Provozovatel webu 'Erotické Masáže Salon Chérie' si vyhrazuje právo měnit nebo aktualizovat podmínky užívání služeb kdykoliv, s předchozím oznámením uživatelům. Změny vstupují v platnost okamžitě po jejich publikování na webu. Uživatelé jsou povinni se pravidelně seznamovat s nově zveřejněnými podmínkami a jejich aktualizacemi, aby zajistili, že jsou informováni o všech změnách a mohou služby webu využívat v souladu s aktuálními pravidly.

Kontaktní údaje majitele

Provozovatel webu 'Erotické Masáže Salon Chérie': Vítězslav Šťastný, s adresou Masarykova 2, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Majitel je dostupný pro jakékoliv otázky či podněty na emailové adrese [email protected]. Jeho závazek poskytovat prvotřídní služby je neoddělitelně spojen s dodržováním právních předpisů a etického kodexu oboru. V případě nejasností či dotazů vztahujících se k podmínkám užívání webu, neváhejte kontaktovat majitele.