Zásady ochrany osobních údajů

Kamila Štefková čec, 14 2023

Úvod

Vítáme Vás na webových stránkách 'Erotické Masáže Salon Chérie', kde si vážíme Vašeho soukromí a zavazujeme se chránit Vaše osobní údaje. Tento dokument 'Zásady ochrany osobních údajů' poskytuje rozsáhlé informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, které shromažďujeme od uživatelů naší stránky. Při návštěvě webové stránky saloncherie.cz můžou být shromažďovány různé informace o uživatelích, a to jak přímo, tak nepřímo. V následujícím textu naleznete podrobné informace o způsobech shromažďování dat, jejich využití, ochraně a právech uživatelů. Dále popisujeme postupy, které garantují bezpečné zpracování Vašich osobních údajů.

Shromažďování a použití osobních údajů

Při poskytování našich služeb můžeme shromažďovat různé typy informací. To zahrnuje například jméno, kontaktní údaje, případně údaje o platebních metodách. Cílem shromažďování těchto informací je poskytnutí vyžádaných služeb, vylepšení kvality obsahu a služeb na stránce, jakož i pro marketingové a statistické účely. Jakékoliv osobní údaje, které budou od Vás shromažďovány, jsou využívány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Zajišťujeme, aby všechny shromažďované osobní údaje byly chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím, nebo únikem informací. Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, které nám pomáhají chránit Vaše osobní údaje. K zajištění ochrany Vašich dat pravidelně aktualizujeme a testujeme naše bezpečnostní technologie. Zároveň však upozorňujeme, že žádný přenos dat přes internet nemůže být zcela bezpečný a tudíž nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost Vašich informací.

Práva subjektů dat

V souladu s právními předpisy máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejichž správcem jsme. Máte také možnost žádat o opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud byste chtěli některé z těchto práv uplatnit, prosíme kontaktujte nás na [email protected]. Kromě toho máte i právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje předpisy o ochraně osobních údajů.

Kontakt

Pro jakékoli dotazy, požadavky nebo obavy týkající se zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů nás kontaktujte na výše uvedeném e-mailu. Naše kontaktní údaje jsou: Vítězslav Šťastný, Masarykova 2, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Naše závazky týkající se ochrany Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a jsme vždy připraveni Vám poskytnout potřebnou asistenci a informace.